Home

Factsheet

Digitale kaart

Landelijk eindrapport

Provinciale eindrapporten

Aanbeveling Rijksadviseur

Deelnemende organisaties

OKN in de media

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Welkom op de site van het project De Oude Kaart van Nederland.

Opzet
Het project De Oude Kaart van Nederland is een inventariserend onderzoek naar de informatie die beschikbaar is over het thema leegstand en herbestemming. De inventarisatie is opgezet vanuit de vragen wie weet iets van leegstand, wie doet iets met leegstand en welke leegstand is de komende jaren te verwachten. Meer informatie over het project vindt u in de factsheet.

Uitvoering
Het project De Oude Kaart van Nederland is uitgevoerd in opdracht van de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, Fons Asselbergs. Pilots voor het project zijn in 2005 en 2006 uitgevoerd door het bureau De Onderste Steen en de stichting Dorp, Stad & Land. Het vervolg van het project is uitgevoerd door de regionale welstandorganisaties in de periode oktober 2007 – juni 2008. De coördinatie was daarbij in handen van stichting Dorp, Stad & Land. Een overzicht van de deelnemende organisaties is hier beschikbaar.

Resultaat
De huidige kennis en het beleid over leegstand zijn per provincie inzichtelijk gemaakt in de provinciale rapporten. Deze rapporten kunt u hier downloaden. Het landelijk eindrapport is gebaseerd op deze twaalf rapporten en een onderzoek onder bovenprovinciale instanties.
Het onderzoek spoorde een kleine 900 bekende locaties op in heel Nederland, waar nu al leegstand is of in de toekomst wordt verwacht. Deze zijn geprojecteerd op een digitale kaart, die u hier kunt vinden

Gebleken is dat over de feitelijke stand van zaken, over de aard en omvang van leegstand en herbestemming nauwelijks geordende kennis bestaat. We blijken niet te weten wie daarover iets weet. We weten niet waar informatie te vinden is, en als we die aantreffen, of die dan wel toegankelijk en actueel is. Ruimtelijk beleid vinden we vanzelfsprekend belangrijk in Nederland, maar een essentieel onderdeel van het ondersteunende kennissysteem ontbreekt daarbij (vooralsnog). Meer resultaten vindt u in de publicatie De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming.

Advies
Naar aanleiding van het project De Oude Kaart van Nederland is door de Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed namens het College van Rijksadviseurs een aantal aanbevelingen opgesteld, welke u hier kunt downloaden.

De resultaten van De Oude Kaart van Nederland hebben geruime media-aandacht genoten. Een aantal voorbeelden daarvan vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hilde Harmsen (projectmedewerker)
email: h.harmsen@dorpstadenland.nl
telefoon: 010-2809445

 

Webdesign en ontwikkeling: Fast-Fox