Home

Factsheet

Digitale kaart

Landelijk eindrapport

Provinciale eindrapporten

Aanbeveling Rijksadviseur

Deelnemende organisaties

OKN in de media

Legenda

Door op een object te klikken verschijnt gedetailleerde informatie over het object. Vervolgens kan worden doorgeklikt naar trendinformatie die op het object van toepassing is.

Toelichting
Het onderzoek De Oude Kaart van Nederland spoorde een kleine 900 locaties op in heel Nederland, waar nu al leegstand is of in de toekomst wordt verwacht. In eerste instantie geeft de kaart de herbestemmingsopgave in Nederland weer, voor zover die op dit moment (eind 2007) bekend is.  In tweede instantie wordt ook een indicatie gegeven van de oorzaken die aan de leegstand ten grondslag liggen.

De kaart is gebaseerd op inventarisaties van beschikbare informatie over leegstand en pretendeert dus niet de precieze omvang van leegstand weer te geven. Een gemeente waar weinig inzicht is in leegstand en waar leegstand onvermeld blijft, kan de indruk wekken dat er weinig leegstand voorkomt. Het tegendeel is eerder waar: daar waar veel kennis is over leegstaande en leegkomende gebouwen, is de zorg voor de leefomgeving groter.

Bij de objecten die op de kaart staan, is geen onderscheid gemaakt tussen cultuurhistorisch waardevolle en minder waardevolle gebouwen. Ook tijdelijk herbestemd vastgoed is opgenomen. Hoewel tijdelijk herbestemming de leefbaarheid van de omgeving bevordert en het verval van het gebouw vertraagt, is het op lange termijn zelden een rendabele oplossing.

N.B.
De resultaten van deze quickscan dateren van eind 2007. Het is daardoor mogelijk dat de situatie op dit moment gewijzigd is.

Webdesign en ontwikkeling: Fast-Fox